G-car » Financování »

Operativní leasing

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing


Operativní leasing je často využívaným způsobem financování firemních vozů. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení nepřechází předmět leasingu do vlastnictví nájemce. Je možné však vůz odkoupit za stanovenou kupní cenu.


Čím je operativní leasing výhodný?


  • pořízení vozu bez akontace - nemáte tedy k pořízení vozu zbytečně vázaný kapitál
  • měsíční splátka je plně nákladovou položkou - odečítáte celé DPH i u osobních vozů
  • vozidla pořízená formou operativního leasingu stojí mimo účetní rozvahu